Recensies

 • De zoete versie

  Leo Hermens
  De zoete versie

  Bemoedigingen

  Leo Hermens laat zijn derde bundel, opvolger van Totzoverdetover (2005) en radio waterval (2012), voorafgaan door een advies van een Perzische geneesheer uit de negende eeuw: ‘probeer hun gemoed op te beuren/ met welkome woorden en aangenaam gezelschap,/ geef ze zoetgeurende parfum en bloemen’. Dit advies, bedoeld om het herstel van zieken te bevorderen, neemt de dichter enthousiast ter harte: De zoete versie leest als een balsem van papier, een welkome woordenpleister op de wonden die het leven in ieder van ons slaat. Dit klinkt misschien te veel alsof de bundel grossiert in troost, maar eerder dan ze te troosten, is Hermens erop uit zijn lezers op te beuren. Vooral door haast tot in het absurde te benadrukken: ‘Je kunt het leven zo begrijpen dat het mooi is’.

  Dit is iets anders dan het door Martinus Nijhoff aan het begin van zijn Awater gehekelde ‘puinhopen zien en zingen van mooi weer’. Hermens heeft wel degelijk oog én woorden voor de rottigheid die ons omringt, ook de martelaar met bomgordel, de getergde nieuwslezer en de gefrustreerde weggebruiker vinden een huis in zijn gedichten. Het betekent alleen dat Hermens tamelijk halsstarrig weigert zich te laten ontmoedigen. Mild en monter blijft hij de mensen om zich heen bezien, en hij laat nauwelijks een gelegenheid schieten om ze een bemoediging toe te voegen. Het lijkt, vooral door het consequent volhouden van deze mentale/poëtische gesteldheid, gaandeweg steeds meer op een bewuste stellingname: natuurlijk, het is niet moeilijk om redenen te vinden om uit het veld geslagen te raken, maar je kunt er ook voor kiezen overeind te blijven staan, of snel overeind te krabbelen. Dat vergt naast optimisme ook moed. En een opbeurend woord hier en daar. Dat kunnen we eigenlijk altijd wel gebruiken, en misschien in het huidige tijdsgewricht nog wel wat extra.

  Daarom voeg ik aan de oude Midden-Oosterse medische wijsheid graag toe: een zoete versie a day keeps the doctor away!

  UitgeverAtlas Contact
  Jaartal2018
  RecensentThomas Möhlmann
  Editie2018-3