Recensies

 • KORE

  Estelle Boelsma
  KORE

  Een andere vorm van natuurpoëzie 

  De titel van KORE, Estelle Boelsma’s tweede dichtbundel, is een andere naam voor de Griekse godin Persephone. Als godin komt Kore echter in de bundel niet voor. ‘Kore’, zo staat achterin te lezen, ‘is natuur’. In de gedichten worden pogingen gedaan de natuur te benaderen. Soms zijn die pogingen heel direct en lichamelijk: ‘Duw nu je kuiten in de algen, kelp en wieren’; ‘We worden mossen en onderaardse schimmels’. Vaak ligt iemand op de grond, op natte bladeren. ‘Ik druk mijn navel in de aarde’. Maar dit is geen zweverige natuurpoëzie. Boelsma is zich er goed van bewust dat elke interactie met natuur evengoed onderdeel is van cultuur. Even vaak wordt de natuur analytisch benaderd, met concepten uit biologie, filosofie, en natuurlijk door middel van taal (‘woorden geven kore vorm’). 

  Estelle Boelsma schrijft niet om de lezer te onderhouden of te behagen. De toon is stug en analytisch. Hoewel de gedichten vol verwijzingen naar de klank van taal zitten, bieden ze weinig klankspel. Slechts af en toe springt een korte, lyrische regel naar voren: ‘de worteldruk ritselt’; ‘ach, de lijster die mijn slierten plooit’. Langere zinnen worden regelmatig troebel door het stapelen van bijzinnen en bepalingen: ‘en aan het beeld dat je hebt van mij dat ik je toebedeel dat ik alleen met jou van buitenaf vanuit vogelperspectief mezelf bekijk op de varens liggende of liever nog op het mos’. 

  Natuurlijk kun je denken dat elegantie en helderheid de ernst van de poëzie in de weg zitten. Maar het is juist op conceptueel niveau dat deze poëzie niet overtuigt. ‘Je naam is een locatie’, de titel van een van de afdelingen, klinkt natuurlijk indrukwekkend, maar zegt eigenlijk niets. De bijbehorende gedichten geven er geen betekenis aan. ‘het is wijder verspreid dan een woord dat niet herinnerd/ wordt dan de wortel van een vergelijking’ is nog zo’n zin die heel wat pretendeert maar nader beschouwd weinig vertelt. 

  Dat is jammer, want Boelsma’s idee, een bundel te schrijven om te onderzoeken in hoeverre een mens deel kan hebben aan natuur, is interessant en ongewoon.

  UitgeverKaneelfabriek
  Jaartal2021
  RecensentHan van der Vegt
  Editie2021-2