Recensies

 • Licht van mijn leven

  Remco Campert
  Licht van mijn leven

  Het meisje op de tramhalte

  Zag je vanmiddag van de overkant. Je stond
  Op de stoep voor de supermarkt, een beetje scheef
  Alsof het waaide daar bij jou, met je gezicht
  Verbaasd in de avondzon. Je had boodschappen gedaan.

  Het is de eerste strofe van het gedicht ‘Remco’, uit Bezweringen van Willem van Toorn. De bundel gaat over veel, maar vooral over de dood, die nadert of al heeft huisgehouden in de vriendenkring. Wat zou hij allemaal denken? vraagt Van Toorn zich in de tweede strofe af. Aan hoe dat meisje ooit heette? Aan Kees de Jongen? (Hoeveel mensen zouden er bij de supermarkt aan Kees de Jongen denken? Matthijs van Nieuwkerk misschien, Kees van Kooten, Jan Mulder. Het is op de een of andere manier heel belangrijk dat er mensen zijn die af en toe aan Kees de Jongen denken, zeker in een supermarkt.)

  Van Toorn wil de dichter niet storen, al wil hij iets heel belangrijks tegen hem zeggen. Hij wilde het al vaker zeggen, maar het kwam er niet van, en ook nu, in het gedicht lukt het niet, hij stamelt maar wat en sluit toch af met: ‘Dus zeg ik dat nu maar.’ We snappen allemaal wat hij Campert wil zeggen, want dat is wat we allemaal wel tegen sommige mensen zouden willen zeggen, maar doe dat maar eens. In dat onvermogen schuilt de poëzie, of om het in de woorden van Campert zelf te zeggen: ‘de mooiste poëzie is/ het ongeschrevene’.

  Het zijn de slotregels van een gedicht uit zijn nieuwe bundel, Licht van mijn leven, dat hij met gevoel voor zelfspot ‘Poëzie) zoveelste poging’ noemde. Inderdaad ondernam Campert in zijn rijke (dichters)leven tal van pogingen om onder woorden te brengen wat poëzie dan is, om daarin te falen, en uiteraard in dat falen juist te slagen. Hoewel in 1955 nog strijdlustig en overtuigend klonk ‘Poëzie is een daad/ van bevestiging. Ik bevestig/ dat ik leef, dat ik niet alleen leef,’ verwoordde Campert het vier jaar later al zo: ‘maar woorden eenmaal gesproken/ geschreven/ zijn anders/ alleen verzwegen/ onuitgesproken/ bezitten ze een schijn van gelijk/ van geluk.’ Het lijkt erop dat hij deze blik na 55 jaar nog steeds onderschrijft.

  Het is dan bijna ironisch dat de dichter in deze fase van zijn leven veel wordt gevraagd om in de krant een overledene te herdenken, juist woorden te vinden die ervoor moeten zorgen dat er iets achterblijft:

  In memoriam

  Steeds vaker belt een krant hem op
  Bij een nieuwe dode die hij kende
  Toen tijd nog toekomst had

  Uit de lappenmand van zijn memorie

  Diept hij een aardigheidje op
  De anekdote waar de krant op wacht

  Zo zijn dan de dode en hij
  Nog een laatste keertje nieuws
  Tezamen in de wijkende tijd van hun begin

  Hoe gelaten, bijna cynisch de toon ook is (een ‘aardigheidje opdiepen’, een anekdote om ‘nog een laatste keertje nieuws’ te zijn), de dichter neemt zijn taak wel degelijk serieus, er staat iets op het spel: om hoe vluchtig ook, nog eenmaal gestalte te krijgen ‘tezamen in de wijkende tijd van hun begin’. Wat een mooie zin. Hiermee wint de dood, natuurlijk, zoals Campert aan het einde van zijn gloedvolle steldicht uit ‘55 dichtte, maar de dood is niets anders dan een ontroering.

  Ontroerend zijn dan ook de gedichten over zijn gestorven vrienden: Hugo Claus, Jan Wolkers, Gerrit Komrij – ‘maar onweer dreigt/ en mijn hart doet pijn’. Eenvoudige beelden, kale woorden.

  Licht van mijn leven is doordrenkt van afscheid, elke pagina ademt: ‘De tijd raakt op.’ In het sterke vierluik ‘Openingen’ bevindt de dichter zich tegen zijn zin op de opening van een expositie. Geestig beschrijft Campert het gedoe en geneuzel, het geouwehoer en de pretenties: hij heeft er het geduld nooit voor gehad, zeker niet nu, want ‘hij kent steeds meer/ alleen nog oude tijd’. Maar dan ziet hij haar: het meisje. Het meisje waarmee hij ooit, na net zo’n opening... ‘Wat waren we jong!’ is het enige wat hij verder kan constateren. Om vervolgens nog verder terug te gaan, naar toen hij een jongen was en ‘baadde in de tijd’ waarin hij bestudeerde hoe een kever telkens weer probeerde een grashalm op te klimmen.

  In het titelgedicht, waarmee de bundel afsluit, vallen de tijd en de poëzie ten slotte samen, heffen ze elkaar eindelijk op. Het leven lang zat de tijd tussen de dichter en de dingen. Het was als Bavink die de zon probeerde te schilderen: ‘je schrijft het op/en de inkt wordt onzichtbaar’. Maar als straks ‘in een knipperend ogenblik/het leven me loslaten zal’, dan is de tijd opgeheven en kan de dichter zich verenigen

  Met het fijn stof van de stad,
  Met de spiegeling van het zonlicht
  In het water van de gracht
  En [worden] meegenomen met de glimlach
  En de dromen van het meisje
  Dat ik eens op een tramhalte zag

  Een grandioos slot van een ijzersterke, levendige, fraai geïllustreerde bundel.

  UitgeverDe Bezige Bij
  Jaartal2014
  RecensentJasper Henderson
  Editie2014-3