Recensies

 • Het ei van Fabergé

  Willem van Zadelhoff
  Het ei van Fabergé

  Gelakte teennagels

  Bijna achterin Het ei van Fabergé, de tweede bundel van Willem van Zadelhoff, staat de reeks ‘Het dikke meisje zonder benen’. Het verhaalt van een meisje dat voor de trein springt, het overleeft maar haar benen verliest. Dit verhaal mengt zich met de vertelling van de ‘ik’, die droomt van het gerinkel van de bel van een onbewaakte spoorwegovergang en zich na het ontwaken afvraagt: ‘[...] hoe viel mijn bestaan te rijmen met rinkelende spoorwegovergangen?’ Telkens dringt zich het beeld op van de gelakte teennagels van het meisje:

  trouwens
  waaraan dacht het dikke meisje?
  dacht ze aan de nagels van haar tenen

  Het beeld van het meisje dat onder de trein vandaan wordt getrokken is aangrijpend. Het is alleen jammer dat hij er verder zo ‘dichterlijk’ mee omgaat. De thematiek van Van Zadelhoff draait rond het zijn en niet zijn, de vergankelijkheid, het vergeten. Klassieke dichtersthema’s. Hij weet er soms op een frisse manier over te schrijven, maar daar staat tegenover dat sommige vondsten wel erg nadrukkelijk zijn. Zo komt een volkomen oninteressante gedachte over uien (dat je ervan moet huilen en dat de bladachtige delen ‘rokken’ worden genoemd) drie gedichten later in de context van het meisje zonder benen terug:

  had je een rok aan
  of een broek
  die avond?

  Dat soort knipoogjes vind ik jammer, want Van Zadelhoff kan scherp observeren, heeft mooie beelden – en hij durft regels te schrijven die bijna lullig klinken (‘liften zoemen/ treinen razen/ maar liften zijn geen bijen/ en treinen zijn niet boos’). Misschien dat zijn gedichten met opzet zo gekunsteld zijn? Een Fabergé-ei is zo’n van juwelen gemaakt ei dat speciaal voor de Russische tsaren werd gemaakt. Op een bepaalde manier wel mooi. Maar ook kunstig. Kitsch.

  UitgeverVoetnoot
  Jaartal2014
  RecensentEdwin Fagel
  Editie2015-2