Poëzie Live

Awater is meer dan een tijdschrift. We staan met regelmaat op literaire festivals, in boekwinkels en elders op een podium met een poezieprogramma: Awater Live. Hier lees je de verslagen van eerdere edities, vaak met luisterfragmenten.
Daarnaast zoeken we de poëzie op door festivals in het hele land te bezoeken: met een stand of als bezoeker, zoals Poetry International, De Nacht van de Poëzie of Dichters in de Prinsentuin. Hiervan doen we op deze plek ook verslag.

 • De Vries Van Stockum, Den Haag

  19 oktober 2023
  De Vries Van Stockum, Den Haag

  Het is het jaar dat Louis Couperus honderd jaar dood is en Gerrit Kouwenaar honderd zou zijn geworden, dus het is niet vreemd dat aan beiden en aan beider werk in het najaarsnummer van Awater aandacht wordt besteed.


  tekst en foto's: Liliane Waanders


  Couperus wordt geëerd met een verstript gedicht – ‘Nachten (VII)’, door Milan Hulsing – en Kouwenaars poëzie is de inspiratiebron voor nieuw werk van vijf dichters. En dan zijn er nog de dwarsverbanden, die maken dat er van alles samenkomt en cirkels rond raken. Constateerde hoofdredacteur Myrte Leffring tevreden tijdens de presentatie van het nieuwe nummer tijdens Awater Live bij De Vries Van Stockum in Den Haag.


    

  In haar introductie licht Myrte Leffring een paar artikelen extra uit: het verstripte gedicht, het artikel van Dorien Dijkhuis over het toenemend aantal dichters dat zich laat vertegenwoordigen door literair agenten en managers – waardoor, meldt de hoofdredacteur vertwijfeld, het allemaal veel langer duurt voordat de redactie antwoord krijgt op vragen en verzoeken – en de vertalingen van het werk van de Griekse dichter Tonia Tzirita Zacharatou door Eveline Mineur. Waarna Eveline Mineur, die niet op het affiche stond, de positie van Tonia Tzirita Zacharatou binnen de Griekse literatuur toelicht en een van haar gedichten in vertaling en in het Grieks voordraagt.

  Dewi de Nijs Bik en Hannah van Binsbergen

  Zij zijn allebei ongeveer even oud: Dewi de Nijs Bik (1990) en Hannah van Binsbergen (1993) en horen dus eigenlijk tot dezelfde generatie dichters. Toch wist Dewi de Nijs Bik onmiddellijk dat ze Hannah van Binsbergen wilde interviewen voor de rubriek waarin een debutant zijn/haar/diens voorbeeld interviewt. Zelf interviewde Hannah van Binsbergen, die in 2016 debuteerde met Kwaad gesternte, in deze rubriek ooit haar voorbeeld Alfred Schaffer. ‘Hij vertegenwoordigde een bepaald soort poëzie die buiten de mainstreampoëzie in Nederland viel. Poëzie die zich door de taal en door het assembleren onderscheidde.’ Zou zij nu een voorbeeld moeten kiezen, dan zou ze Nachoem Wijnberg interviewen. Zeker op basis van wat hij in zijn nieuwe bundel Hoe het werkt doet: een poging wagen om uit te zoeken hoe poëzie schrijven en esthetische ervaringen werken.  De twee kennen elkaar goed: Hannah van Binsbergen las met Dewi de Nijs Bik mee tijdens het schrijven van haar debuut Indolente. Dat Dewi de Nijs Bik met poëzie debuteert lag niet voor de hand: ‘Ik zou afstuderen met proza, maar tijdens mijn studie bleek ik poëzie nodig te hebben om onderzoek te doen naar fundamentele vragen.’ Dat resulteerde in de bundel Indolente, een bundel waarvan de titel - al in een vroeg stadium vaststond, maar waarvan de invulling in de loop der tijd regelmatig veranderde. ‘Indolent’ – het woord betekent letterlijk lusteloos, traag, onverschillig – ‘wordt regelmatig gebruikt als stereotypering van tot slaaf gemaakten en Indische mensen, en daar wilde ik aan voorbij denken. Aanvankelijk zocht ik de oplossing in de taal, in het talig beschrijven van de dingen, maar daarna ben ik veel meer gaan zoeken naar een andere collectieve taal dan taal die uitsluit.’  Ook in de poëzie van Hannah van Binsbergen – die overigens ook werkte aan een roman toen de bundel Kokanje zich aandiende: ‘ook dat was een gevolg van de vragen die de roman waar ik aan werkte opriep’ – is taal meer dan alleen het materiaal waarmee een dichter werkt. Hannah van Binsbergen schrijft geëngageerde poëzie, waarbij het werk zich niet zozeer engageert met een probleem, maar de dichter met een politieke beweging. In haar geval de socialistische beweging. Hannah van Binsbergen maakt een onderscheid tussen poëzie die ideologisch genoemd wordt (de zogenaamde politieke poëzie) en die poëzie die ideologisch is (poëzie waarin het dagelijks leven wordt afgebeeld, terwijl de poëzie en daarmee ook lezer, zich er niet van bewust zijn dat er een laag van die werkelijkheid is, die bepaald wordt door mensen die er hun beroep van maken ervoor te zorgen dat de werkelijk op een bepaalde manier aan je verschijnt).   Hanneke van Eijken

  Hanneke van Eijken trad recent toe tot de redactie van Awater. Zij is een van de vijf dichters – de anderen zijn: Anne Louïse van den Dool, Anna Enquist, Erik Lindner en Daniël Vis - die in het najaarsnummer met een gedicht – in haar geval drie gedichten – reageren op poëzie van Gerrit Kouwenaar. Kouwenaar, die dit jaar honderd geworden zou zijn.  Zij koos voor het gedicht ‘wat niet weet…’, een gedicht over de stilte die aan gebeurtenissen voorafgaat, ´het moment vlak voordat er geluid is´.


  wat niet weet...

  Wat niet weet wat niet leeft
  maar het leven moet doorgaan
  blind en lang in je enige lichaam

  rond en rondom het moment
  in mijn handen
  als je slapende mond
  in mijn rug

  voorposten van woorden
  als witte ongeboren konijnen
  boren de stilte naar vrijheid
  naar waanzin

  een onweer. een lichtgroene windhoos.

  een planeet onder regen.
  land dat neerstroomt van duinen.
  stilte die ruist van inwendig geluid.

  spreek niet maar slaap
  en ontwaak in een straks
  als dit moment is gebroken
  door licht

  als ik lig gebroken
  lachend of huilend van woorden
  in een weerzijds woedende aarde
  – oh wat een zon: ik verbrand –
  niet te bepalen
  verder noch nader

  dit dicteerde de stem van de
  een of de ander.
  Wat niet weet wat niet leeft
  maar het leven moet doorgaan
  blind en lang in je enige lichaam

  rond en rondom het moment
  in mijn handen
  als je slapende mond
  in mijn rug

  voorposten van woorden
  als witte ongeboren konijnen
  boren de stilte naar vrijheid
  naar waanzin


  Hanneke van Eijken schreef een drieluik getiteld ‘Geluid’ in een café waar het (achtergrond)geluid zich steeds hinderlijker begon op te dringen.