Over de Poëzieclub

De Nederlandse poëzie strekt zich over de literaire wereld uit als een rivierendelta. Van de eerste druppels die zich vormden in Hebban olla vogala, meanderend langs de versregels van De Vos Reynaerde, met aftakkingen naar Hadewych en Vondel, Nijhoff en Vasalis, stevig stromend langs de Vijftigers, Zestigers, Tachtigers en ten slotte uitkomend in een brede monding die de hedendaagse Nederlandstalige poëzie beslaat. Een domein waarin wordt gesproken en geschreven, gereflecteerd en geïmproviseerd, bundels verschijnen en gedichten worden gepubliceerd in tijdschriften en blogs. Het sediment dat achterblijft is voedingsstof voor nieuwe dichters die opstaan, hun stem vinden en laten klinken op de vele podia die het taalgebied rijk is.

Toen Gerrit Komrij in 2001 de Poëzieclub oprichtte, zag hij de behoefte aan een gids die de hedendaagse poëzie op de voet volgt en de parels uitlicht om zo de aandacht voor poëzie onder (nieuwe) lezers te vergroten. Sinds 2001 heeft de Poëzieclub haar brede gidsfunctie op vele manieren kunnen vervullen: door met partners zorg te dragen voor de verkiezingen van de Dichter des Vaderlands, door de uitgave van het grootste Nederlandse poëzietijdschrift Awater, en door de organisatie van grote bijeenkomsten zoals Poëzie in Carré, veertig jaar na de eerste roemruchte avond in de theaterzaal van Carré.

Het poëzietijdschrift Awater kent jaarlijks drie zeer gewaardeerde uitgaven en sinds 2021 organiseert De Poëzieclub De Gedichtenwedstrijd (voorheen Turing Gedichtenwedstrijd) de jaarlijkse wedstrijd rond het mooiste ingezonden gedicht, Zo maakt de Poëzieclub een waaier aan poëzievormen en initiatieven toegankelijk, die samen het brede palet van de poëziegemeenschap in het Nederlandse taalgebied laten zien. Met tijdschrift, prijzen, live-events, columns, recensies en meer is de Poëzieclub een aansprekend platform voor Nederlandstalige poëzie. De missie van de Poëzieclub luidt:

"De Poëzieclub bevordert brede belangstelling voor goede poëzie, door het publiek te enthousiasmeren, de verspreiding te optimaliseren en een gids te zijn in de Nederlandstalige poëzie. We doen dat als gemeenschap van poëzieliefhebbers: via evenementen, publicaties, prijzen en vele andere projecten. Samen met onder meer uitgevers, boekhandels, bibliotheken, scholen en literaire organisaties.’’

Kamer van Koophandel:
De Stichting Poeziëclub staat in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel geregistreerd als stichting onder het nummer 24328594.
RSIN-nummer: 810485102

Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2022
Beleidsplan 2021
Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2021
Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2020
Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2019
Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2018