Dichter des Vaderlands

Dichter des Vaderlands

In samenwerking met de NPS, Poetry International, de Koninklijke Bibliotheek en NRC Handelsblad, organiseert de Stichting Poezieclub de verkiezing van de Dichter des Vaderlands. De eerste Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij, werd gekozen in 2000. In 2004 werd Simon Vinkenoog tot interim Dichter des Vaderlands gekozen, Driek van Wissen volgde hem in 2005 op. In 2009 is Ramsey Nasr als Dichter des Vaderlands aangesteld, op zijn beurt opgevolgd door Anne Vegter van 2013-2017. In 2017 nam Ester Naomi Perquin het van haar over. Van 2019 tto 2021 was Tsead Bruinja aangesteld voor de periode van twee jaar. Vanaf 21 januari 2021 zal Lieke Marsman de nieuwe Dichter des Vaderlands zijn voor een periode van twee jaar.
<<Terug
 • Tsead Bruinja

  Tsead Bruinja

  De toen 44-jarige Friese Amsterdammer nam in 2019 de titel over van Ester Naomi Perquin. Bruinja, de zevende Dichter des Vaderlands, werd gekozen door een benoemingscommissie van kenners en dichters. 

  Bruinja (Rinsumageest, 1974) is volgens de commissie “een dichter die in eerlijke, eenvoudige woorden zowel gevoelig als scherp kan zijn, die een inval of anekdote tot gedicht kan verheffen en rauwheid en lyriek afwisselt”. Bruinja is bovendien “een bevlogen ambassadeur voor de poëzie in de breedste zin: als bloemlezer, performer op podia en in de media, organisator van evenementen en aanjager van kruisbestuivingen met andere kunstvormen. Hij beweegt in zijn vaak geëngageerde dichterschap moeiteloos tussen binnenwereld en buitenwijk – en waar het wel moeite kost, levert dat spannende poëzie op.” De gedichten die Bruinja bij actuele gebeurtenissen zal schrijven worden gepubliceerd in NRC.

  Bruinja debuteerde in 2000 als dichter en publiceerde sindsdien twaalf bundels, in het Nederlands én het Fries, zoals zijn tweetalige laatste bundel Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok (2018). Hij was tien jaar geleden een van de kandidaten voor het ambt van Dichter des Vaderlands, toen de titelhouder nog door een publieksstemming bepaald werd.


  Foto: Tessa Posthuma de Boer