Over de Poëzieclub

Missie:
De stichting Poëzieclub werd in 2001 opgericht door de eerste Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij, vanuit de wil om poëzie (van amateurs en professionals) breed aandacht te geven.
De missie van de Poëzieclub luidt als volgt:
‘Het bevorderen van de belangstelling en het enthousiasme voor kwalitatief goede Nederlandse en buitenlandse poëzie en de verspreiding daarvan te verbeteren, alsmede het spelen van een rol als gids op het gebied van de poëzie die in de Nederlandse taal wordt gepubliceerd en het aanvullen en versterken van bestaande projecten op het gebied van de poëzie.’
De stichting werkt voor het bereiken van deze doelstelling samen met uitgevers, boekhandels, bibliotheken, scholen en literaire organisaties.


Activiteiten:
Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken organiseert de Stichting Poëzieclub twee activiteiten,
te weten de productie van het poëzietijdschrift Awater en de organisatie van Prijs de Poëzie.

Beleidsplan 2021
Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2019
Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2018

[nb: Jaarverslag 2020 volgt na goedkeuring bestuur]

Het bestuur van Stichting Poëzieclub bestaat uit:
Xandra Schutte (voorzitter), hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer
Menno Hartman (secretaris), uitgever en redacteur van uitgeverij Van Oorschot
Sarien Zijlstra (penningmeester), zakelijk leider van de School der Poëzie
Ellen Wilbrink (algemeen lid), directeur Turing Foundation

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur.


Kamer van Koophandel:
De Stichting Poeziëclub staat in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel geregistreerd als stichting onder het nummer 24328594.
RSIN-nummer: 810485102