Awater Poëzieprijs

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500,-. Voor de toekenning wordt een keur van ‘beroepslezers’ (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) gevraagd een top 3 in te leveren van nieuwe Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs reflecteert de mening van het literaire veld, en is daarmee een belangrijke graadmeter voor wat door kenners als kwaliteit wordt aangezien.
 • 2013

  2013

  Winnaar: Mustafa Stitou, Tempel (De Bezige Bij, 2012)

  Enkele citaten uit de oordelen over Tempel:

  “Verbluffende bundel, waarin Stitou opnieuw (zoals in Varkensroze ansichten) het heilige met het profane tracht te verenigen.

  “Mustafa Stitou toont in Tempel wat nadenkend dichten is, in dialoog met de werkelijkheid. De lichtvoetige en dan weer ernstige toon die Stitou hanteert, de inhoudelijke registers die hij aanslaat, maken zijn poëzie des te doordringender. Een sterke bundel van een dichter die lang spaart.”

  “Stitou mengt en kneedt op eigenzinnige wijze wat hoog en laag geacht wordt, wat uit het oosten en uit het westen klinkt, totdat onder zijn handen zijn onmiskenbaar eigen werk is ontstaan.

  “Het ongelezen laten van Tempel is een slecht idee.”