Awater Poëzieprijs

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500,-. Voor de toekenning wordt een keur van ‘beroepslezers’ (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) gevraagd een top 3 in te leveren van nieuwe Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs reflecteert de mening van het literaire veld, en is daarmee een belangrijke graadmeter voor wat door kenners als kwaliteit wordt aangezien.
 • 2015

  2015
  Winnaar: Ilja Leonard Pfeijffer, Idyllen (De Arbeiderspers, 2015)

  Uit Nederland en Vlaanderen werkten mee aan de Awater Poëzieprijs 2015:
  Joost Baars (Awater/Poëzieclub, Poëziekrant), Arie van den Berg (NRC Handelsblad), Arie Boomsma (bloemlezer), Maarten
  Buser (Awater, Meander, Passionate Platform, Poëziekrant), Kiki Coumans (Awater), Jozef Deleu (Het Liegend Konijn, bloemlezer),
  Paul Demets (Awater, De Morgen, Cobra.be), Jeroen Dera (DWB, Poëziekrant, De Revisor), Remco Ekkers (Leeuwarder Courant, Poëziekrant, De Gids), Edwin Fagel (Awater, De Recensent), Piet Gerbrandy (De Groene Amsterdammer), Luuk Gruwez (Standaard der Letteren), Laurens Ham (Awater, Ons Erfdeel, Universiteit Utrecht), Kim van Kaam (Awater, ArtEZ/Wintertuin), Frank Keizer (Awater, De Reactor, Samplekanon), Dieuwertje Mertens (Het Parool), Thomas Möhlmann (Awater, ArtEZ, bloemlezer), Janita Monna (Trouw), Marja Pruis (Awater, De Groene Amsterdammer), Hans Puper (Meander), Merijn Schipper (Awater), Rob Schouten (Awater, Vrij Nederland), Bart Van Der Straeten (Ons Erfdeel, Poëziekrant), Carl De Strycker (Poëziekrant/Poëziecentrum, Ons Erfdeel, Kunsttijdschrift Vlaanderen), Peter Swanborn (De Volkskrant, Tortuca), Willem Thies (Awater, Poëziekrant), Max Urai (Awater), Roel
  Weerheijm (Awater, Tzum, Ons Erfdeel, Poëziekrant) en Henk van Zuiden (bloemlezer).