Awater Poëzieprijs

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500,-. Voor de toekenning wordt een keur van ‘beroepslezers’ (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) gevraagd een top 3 in te leveren van nieuwe Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs reflecteert de mening van het literaire veld, en is daarmee een belangrijke graadmeter voor wat door kenners als kwaliteit wordt aangezien.
 • 2015

  2015
  Winnaar: Ilja Leonard Pfeijffer, Idyllen (De Arbeiderspers, 2015)

  Uit Nederland en Vlaanderen werkten mee aan de Awater Poëzieprijs 2015:
  Joost Baars (Awater/Poëzieclub, Poëziekrant), Arie van den Berg (NRC Handelsblad), Arie Boomsma (bloemlezer), Maarten Buser (Awater, Meander, Passionate Platform, Poëziekrant), Kiki Coumans (Awater), Jozef Deleu (Het Liegend Konijn, bloemlezer), Paul Demets (Awater, De Morgen, Cobra.be), Jeroen Dera (DWB, Poëziekrant, De Revisor), Remco Ekkers (Leeuwarder Courant, Poëziekrant, De Gids), Edwin Fagel (Awater, De Recensent), Piet Gerbrandy (De Groene Amsterdammer), Luuk Gruwez (Standaard der Letteren), Laurens Ham (Awater, Ons Erfdeel, Universiteit Utrecht), Kim van Kaam (Awater, ArtEZ/Wintertuin), Frank Keizer (Awater, De Reactor, Samplekanon), Dieuwertje Mertens (Het Parool), Thomas Möhlmann (Awater, ArtEZ, bloemlezer), Janita Monna (Trouw), Marja Pruis (Awater, De Groene Amsterdammer), Hans Puper (Meander), Merijn Schipper (Awater), Rob Schouten (Awater, Vrij Nederland), Bart Van Der Straeten (Ons Erfdeel, Poëziekrant), Carl De Strycker (Poëziekrant/Poëziecentrum, Ons Erfdeel, Kunsttijdschrift Vlaanderen), Peter Swanborn (De Volkskrant, Tortuca), Willem Thies (Awater, Poëziekrant), Max Urai (Awater), Roel Weerheijm (Awater, Tzum, Ons Erfdeel, Poëziekrant) en Henk van Zuiden (bloemlezer).

  Paul Demets:
  Idyllen van Ilja Leonard Pfeijffer is geen rustgevende schildering van het landelijke leven. Maar wel een spannende tocht door allerlei stemmingen en langs diverse figuren. Een bad trip die je voor geen geld wil missen.

  Rob Schouten:
  Ilja L. Pfeijffer, Idyllen, pure herders- en liefdeslyriek in de voorheen door de maker verafschuwde alexandrijnen. Maar het werkt voortreffelijk.

  Roel Weerheijm:
  Pfeijffer is een buitencategorie taalbegaafde dichter. Wat minder mensen lijken te zien, is dat hij wel degelijk erg persoonlijk is in zijn werk. Verwar zijn virtuositeit niet met inhoudelijke leegte! Het gelaagde Idyllen koppelt een tijdloze, krachtige lyriek aan een nietsontziend tijdsbeeld en is bij vlagen verrassend introspectief.