Awater Poëzieprijs

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500,-. Voor de toekenning wordt een keur van ‘beroepslezers’ (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) gevraagd een top 3 in te leveren van nieuwe Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs reflecteert de mening van het literaire veld, en is daarmee een belangrijke graadmeter voor wat door kenners als kwaliteit wordt aangezien.
 • 2018

  2018

  Winnaar: Radna Fabias - Habitus (Arbeiderspers, 2018)

  Uit Nederland en Vlaanderen werkten dit jaar mee aan de Awater Poëzieprijs:
Obe Alkema (NRC, hard/hoofd, De Reactor), Joost Baars (Awater, Poëziekrant), Maria Barnas (De Volkskrant), Maarten Buser (Awater, Meander, Poëziekrant), Kiki Coumans (Awater), Jozef Deleu (Het Liegend Konijn), Paul Demets (Awater, De Morgen, Vrij Nederland), Jeroen Dera (DWB, Poëziekrant, De Standaard), Carl De Strycker (Ons Erfdeel, Poëziecentrum, Poëziekrant), Remco Ekkers (Poëziekrant, Leeuwarder Courant, De Gids), Edwin Fagel (Awater), Vicky Francken (Awater), Piet Gerbrandy (Awater, De Groene Amsterdammer, De Reactor), Luuk Gruwez (De Standaard), Laurens Ham (Universiteit Utrecht), Jeroen van den Heuvel (Ooteoote), Frank Keizer (Awater, nY), Myrte Leffring (Awater), Bertram Maurits (Awater, Poëziekrant, De Revisor, Literatuurmuseum), Hanz Mirck (Awater), Thomas Möhlmann (Awater, ArtEZ), Janita Monna (Trouw), Roelof ten Napel (Awater, Klecks), Marja Pruis (De Groene Amsterdammer), Hans Puper (Meander), Alfred Schaffer (Awater, De Groene Amsterdammer), Merijn Schipper (Awater, Boekenkrant), Rob Schouten (Awater, Vrij Nederland, Trouw), Peter Swanborn (De Volkskrant), Willem Thies (Awater, Poëziekrant), AnneMieke Vulkers (Awater), Roel Weerheijm (Awater, Tzum).

  Marja Pruis:
  Ik hou van het zelfvertrouwen waarmee Radna Fabias, in haar bundel Habitus, de woorden (‘ramp-za-lig’) en de zinnen opknipt, en van haar radicaliteit die ook iets heel relativerends uitstraalt. Zo begint ‘Schat’: ‘de waarzegster vraagt mij wat mij bij haar brengt ik zeg/ de winter heimwee fictieve uitzichtloosheid en het onvermogen om mijn culturele/achtergrond uit mijn identiteit te amputeren’. Geestig en verdrietig.

  Alfred Schaffer:
  Wat mij betreft het meest overdonderende, overtuigende debuut in jaren. ‘mijn moeder breng ik terug naar het barre land omdat ik van haar houd’.

  Lees hier de recensie van Habitus door AnneMieke Vulkers uit Awater 2018-2.