Awater Poëzieprijs

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500,-. Voor de toekenning wordt een keur van ‘beroepslezers’ (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) gevraagd een top 3 in te leveren van nieuwe Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs reflecteert de mening van het literaire veld, en is daarmee een belangrijke graadmeter voor wat door kenners als kwaliteit wordt aangezien.
  • 2017

    2017

    Winnaar: Marije Langelaar - Vonkt (Arbeiderspers, 2017)

    Uit Nederland en Vlaanderen werkten dit jaar mee aan de Awater Poëzieprijs:
Oba Alkema (NRC, hard/hoofd, De Reactor), Joost Baars (Awater,Poëziekrant), Arie van den Berg (NRC), Pim te Bokkel (Awater), Maarten Buser (Awater, Meander, Poëziekrant), Kiki Coumans (Awater), Ellen Deckwitz (NRC, De Morgen), Jozef Deleu (Het Liegend Konijn), Paul Demets (Awater, De Morgen), Jeroen Dera (DWB, Poëziekrant, De Standaard), Carl De Strycker (Ons Erfdeel, Poëziecentrum, Poëziekrant), Remco Ekkers (Poëziekrant,Leeuwarder Courant, De Gids), Edwin Fagel (Awater), Vicky Francken (Awater), Piet Gerbrandy (Awater, De Groene Amsterdammer, De Reactor), Myrte Leffring (Awater), Thomas Möhlmann (Awater, ArtEZ), Janita Monna (Trouw), Roelof ten Napel (Klecks), Hans Puper (Meander), Merijn Schipper (Awater,Boekenkrant), Rob Schouten (Awater, Vrij Nederland, Trouw), Willem Thies (Awater, Poëziekrant), Roel Weerheijm (Awater,Tzum).