Awater Poëzieprijs

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500,-. Voor de toekenning wordt een keur van ‘beroepslezers’ (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) gevraagd een top 3 in te leveren van nieuwe Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs reflecteert de mening van het literaire veld, en is daarmee een belangrijke graadmeter voor wat door kenners als kwaliteit wordt aangezien.
 • 2017

  2017

  Winnaar: Marije Langelaar - Vonkt (Arbeiderspers, 2017)

  Uit Nederland en Vlaanderen werkten dit jaar mee aan de Awater Poëzieprijs:
Oba Alkema (NRC, hard/hoofd, De Reactor), Joost Baars (Awater,Poëziekrant), Arie van den Berg (NRC), Pim te Bokkel (Awater), Maarten Buser (Awater, Meander, Poëziekrant), Kiki Coumans (Awater), Ellen Deckwitz (NRC, De Morgen), Jozef Deleu (Het Liegend Konijn), Paul Demets (Awater, De Morgen), Jeroen Dera (DWB, Poëziekrant, De Standaard), Carl De Strycker (Ons Erfdeel, Poëziecentrum, Poëziekrant), Remco Ekkers (Poëziekrant,Leeuwarder Courant, De Gids), Edwin Fagel (Awater), Vicky Francken (Awater), Piet Gerbrandy (Awater, De Groene Amsterdammer, De Reactor), Myrte Leffring (Awater), Thomas Möhlmann (Awater, ArtEZ), Janita Monna (Trouw), Roelof ten Napel (Klecks), Hans Puper (Meander), Merijn Schipper (Awater,Boekenkrant), Rob Schouten (Awater, Vrij Nederland, Trouw), Willem Thies (Awater, Poëziekrant), Roel Weerheijm (Awater,Tzum).

  Willem Thies:
  Wat een fantastische, indringende, overrompelende bundel. Fysiek, lyrisch, vitaal, energiek, vervreemdend, wezenlijk, opwekkend, beroezend. Dit is totale poëzie.

  Paul Demets:
  Vonkt heet de nieuwe bundel van Marije Langelaar. En dat doet het ook. Want de vrouwelijke protagonist, zich sterk bewust van haar vruchtbaarheid, brengt ons naar nieuwe werelden. Hoe bijzonder om je zo te laten meevoeren.

  Lees hier de recensie van Vonkt door Thomas Möhlmann uit Awater 2017-2.