Awater Poëzieprijs

De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater, ter waarde van € 500,-. Voor de toekenning wordt een keur van ‘beroepslezers’ (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) gevraagd een top 3 in te leveren van nieuwe Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs reflecteert de mening van het literaire veld, en is daarmee een belangrijke graadmeter voor wat door kenners als kwaliteit wordt aangezien.
 • 2016

  2016
  Winnaar: Eva Gerlach, Ontsnappingen (De Arbeiderspers, 2016)

  Uit Nederland en Vlaanderen werkten mee aan de Awater Poëzieprijs 2016:
  Obe Alkema (NRC Handelsblad, Hard//hoofd, De Reactor), Robert Anker (Awater), Arie van den Berg (NRC Handelsblad), Pim te Bokkel (Awater), Maarten Buser (Awater, Meander, Passionate Platform, Poëziekrant), Kiki Coumans (Awater), Ellen Deckwitz (Poëzieclub, NRC Next), Daniël Dee (Awater), Jozef Deleu (Het Liegend Konijn, bloemlezer), Jeroen Dera (DWB, De Reactor, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit), Carl De Strycker (Poëziecentrum, Poëziekrant), Remco Ekkers (Poëziekrant, Leeuwarder Courant), Piet Gerbrandy (De Groene Amsterdammer), Luuk Gruwez (De Standaard der Letteren), Kim van Kaam (Awater, Wintertuin, De Optimist), Marije Koens (Perdu, Read My World), Bas Kwakman (Poetry International), Thomas Möhlmann (Awater), Janita Monna
  (Trouw), Joost Oomen (Awater, SLAG), Matthijs Ponte (Awater, DWB), Hans Puper (Meander), Willem Thies (Awater, Poëziekrant), Merijn Schipper (Awater, Boekenkrant), Rob Schouten (Awater, Vrij Nederland), Bart Van der Straeten (Ons Erfdeel, De Reactor, Poëziekrant), Peter Swanborn (de Volkskrant, Tortuca), Roel Weerheijm (Awater, Tzum), Henk van Zuiden (bloemlezer).