Terug

Nieuws

  • GEEN GEDICHTENWEDSTRIJD IN 2024

    In 2024 vindt de Gedichtenwedstrijd niet plaats. De afgelopen maanden heeft de Poëzieclub gewerkt aan het vinden van een goede organisatorische en financiële dekking voor continuering van de Grote Poëzieprijs, De Johnny en de Gedichtenwedstrijd. Dat proces is nog gaande en de Poëzieclub heeft goede hoop dat de voortzetting van de drie prijzen zal gaan lukken. Maar vooralsnog hebben we nog niet de middelen gevonden om op dit moment een nieuwe editie van de Gedichtenwedstrijd te organiseren. De Poëzieclub zal zich blijven inspannen om de Gedichtenwedstrijd overeind te houden en hoopt spoedig al het nodige geregeld te hebben om een nieuwe editie van de Gedichtenwedstrijd aan te kunnen kondigen.

    GEEN GEDICHTENWEDSTRIJD IN 2024
    30 oktober 2023