Terug

Nieuws

 • Geen Grote Poëzieprijs in 2023

  In 2023 wordt De Grote Poëzieprijs niet uitgereikt. De prijs is de belangrijkste poëzieprijs van het Nederlands taalgebied. De reden: de Poëzieclub, de organiserende instantie, ziet geen mogelijkheid om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De Poëzieclub wist de afgelopen jaren diverse publieke en private partijen bereid te vinden om geld te doneren, zodat de VSB poëzieprijs een waardige doorstart kon maken, nadat het VSBfonds als sponsor na 2018 was afgehaakt. Dit heeft echter niet geleid tot structurele financiering van De Grote Poëzieprijs, en voor 2023 is het niet gelukt de financiering rond te krijgen.

  De Poëzieclub heeft een platformfunctie in de Nederlandstalige poëziewereld en moet keuzes maken om recht te doen aan verschillende activiteiten. Daaronder vallen – naast de uitreiking van De Grote Poëzieprijs – onder meer de organisatie van De Gedichtenwedstrijd en de uitgave van tijdschrift Awater. De Poëzieclub ziet zich nu genoodzaakt De Grote Poëzieprijs in 2023 niet uit te reiken, zodat deze activiteiten wél kunnen doorgaan. Het bestuur betreurt dit zeer en hoopt een structurele oplossing te vinden, zodat de prijs vanaf 2024 weer kan worden uitgereikt.

  Achtergrond
  De Grote Poëzieprijs is de belangrijkste poëzieprijs van het Nederlands taalgebied, als visitekaartje van de poëzie, als stimulans voor lezers én als afspiegeling van de stand van zaken. De prijs, waaraan een geldbedrag is verbonden van € 20.000, wordt jaarlijks toegekend aan de beste Nederlandstalige dichtbundel van het voorafgaande jaar. De prijs is de voortzetting van de VSB Poëzieprijs (1994 – 2018). Winnaars waren Roelof ten Napel, Liesbeth Lagemaat, Vrouwkje Tuinman en Radna Fabias, en als VSB poëzieprijs is de prijs uitgereikt aan onder anderen Ilja Leonard Pfeijffer, Ester Naomi Perquin, Mustafa Stitou, Esther Jansma, Rutger Kopland en Gerrit Kouwenaar.

  Organisatie
  De Poëzieclub is in 2001 opgericht door Gerrit Komrij, als platform van en voor liefhebbers van hedendaagse poëzie, met een gidsrol voor (nieuwe) lezers. De Poëzieclub organiseert samen met diverse partners evenementen, prijzen en andere projecten: de uitgave van het grootste Nederlandse poëzietijdschrift, Awater, De Gedichtenwedstrijd (de prijs voor het beste Nederlandstalige gedicht van het jaar, voor professionele dichters en amateurs) en De Johnny (voor podiumpoëzie, genoemd naar Johnny van Doorn). Aan De Grote Poëzieprijs zijn publieksprogramma's en educatieve trajecten in Vlaanderen en Nederland verbonden.

  In de periode 2018 t/m 2022 is De Grote Poëzieprijs mede mogelijk gemaakt door Stichting Elise Mathilde Fonds Lira, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, School der Poëzie en Poetry International. Het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen steunden de Poëzieclub op het gebied van ontwikkeling en educatie rond de prijs. De Poëzieclub is alle begunstigers zeer erkentelijk.


  Geen Grote Poëzieprijs in 2023
  22 september 2022